De opdracht …

De Repair Club
repareert de fouten die in het verleden zijn gemaakt.