Weer aan het werk …

Nieuwe lock down, nieuwe verhalen. Wie weet welke kant het op gaat?